Teamcoaching - Coaching - Familieopstellingen - Organisatieopstellingen - Training

 

TEAMCOACHING

Tijdens verandertrajecten of grote verandering van samenstelling van het team, verliest het team soms zijn fundament waardoor alles moeizamer lijkt te gaan en teamleden elkaar minder gemakkelijk vinden. Verschillende generaties, met verschillende kennis over de organisatie en het team, vinden elkaar niet (meer).

Zaken worden niet (meer) uitgesproken waardoor oud zeer de samenwerking vertroebeld en nieuwe ontwikkelingen stroperig worden. Feedback niet meer gegeven of ontvangen wordt. Ruimte en kaders niet meer duidelijk zijn en teamleden minder of juist te veel eigen verantwoordelijkheid nemen.

Herkenbaar? Dan is het misschien tijd voor een teamontwikkelingstraject. 

Een teamcoachingstraject is altijd afgestemd op jouw team en wat er nodig is om als team te groeien. Samen kijken we in een verkennend gesprek naar wat er speelt , wat er nodig is en wat het traject voor je team zou kunnen betekenen.

Wil je vrijblijvend kennismaken of heb je nog vragen?
Bel of stuur een berichtje 0654910957 of sandranauta@gmail.com

 PERSOONLIJKE COACHING

 “Ieder mens is kind van 2 ouders en daarmee afkomstig van 2 verschillende werelden en geschiedenissen”

Terugkeren naar waar je vandaan komt om vooruit te gaan. Betekenis toe leren kennen aan gebeurtenissen en perioden uit de verschillende hoofdstukken van je leven. Niets weglaten, alles meenemen.                                                     

 Leren zien welk antwoord je hebt gegeven op waar jij vandaan komt en hoe het je gevormd heeft tot wie je vandaag bent. Zodat je weet hoe die ervaringen en die herkomst je verder brengen. En zien waar ze je nog blokkeren in je persoonlijk en of professioneel leven.

Betekenis toekennen is de uitnodiging om jouw leven te leiden in verbinding met jezelf, je culturele en biologische achtergrond en de wereld om je heen. Vanuit jezelf, met de ander. Op ontdekkingsreis naar jouw fundament van waaruit je jouw eigen verhaal helemaal kunt gaan leven. Ongecensureerd, met je herkomst in jou geïntegreerd, eigen keuzes maken. 

Aan de slag met thema’s die voor jou spelen in je persoonlijk en of professioneel leven. Tijdens de coaching focussen we ons op jou in relatie tot wat je wilt bereiken. Je krijgt inzicht in belemmerende patronen en overtuigingen en oefent in een veilige setting met mogelijkheden om het anders te gaan doen. 

 # WANDEL COACH TRAJECT  1125 euro #

5 wandel coach sessies van 1,5 uur, Zeist 

 # ONLINE COACHTRAJECT 900 euro #

6 online coachsessie van 1 uur  

# COACH TRAJECT op locatie #

een combinatie van online, wandelend en op locatie?

Vraag naar de mogelijkheden.

Bovenstaande tarieven zijn particuliere tarieven. Vergoeding via je werkgever is mogelijk, dan gelden andere tarieven.

Wil je vrijblijvend kennismaken of heb je nog vragen?
Bel  of stuur een berichtje 0654910957 of sandranauta@gmail.com

ORGANISATIEOPSTELLINGEN

Een organisatieopstelling is een onderzoeksmethode waarmee je in kaart brengt welke elementen en rollen van invloed zijn op de dynamieken in de organisatie. Het  laat onbewuste relaties en patronen zien die het goed functioneren van de organisatie of delen van de organisatie in de weg kunnen staan. Door ook te kijken naar de oorsprong en historie van een organisatie geeft de opstelling inzicht in wat bijvoorbeeld een bepaalde weerstand  probeert te vertellen of te doen voor de hele organisatie. 

Je kunt organisatieopstellingen gebruiken als diagnose instrument voor verandermanagement. Maar ook voor teamontwikkeling, strategie en beleidsvraagstukken, leiderschapsvraagstukken,  visieontwikkeling en als onderdeel van een training, workshop, opleiding of programma.

Organisatieopstellingen kunnen effectief zijn bij verschillende soorten vragen of problemen. Je kunt denken aan vraagstukken over leiderschap, het continu terugkomen van onderling gedoe, lage omzet of een onverklaarbaar hoog ziekteverzuim.  Maar ook vraagstukken over je product-markt aanbod  of het onderzoeken van verschillende scenarios is mogelijk. Verder zijn de organisatieopstellingen toepasbaar op verschillende lagen in de organisatie, bijvoorbeeld binnen afdelingen, tussen afdelingen of tussen verschillende managementlagen.

Een organisatieopstelling kan zowel interessant zijn voor een eenmanszaak als voor een team of hele organisatie.

Aan een organisatieopstelling gaat altijd een verkennend gesprek vooraf. 

Wil je verkennen of deze methode voor jou of je organisatie interessant kan zijn? Vraag naar de mogelijkheden.

Bel  of stuur een berichtje sandranauta@gmail.com of 0654910957

 

TRAINING

Ieder mens is op zoek naar een werkplek waar je helemaal jezelf mag zijn.
Een werkplek waarbij je ervaart dat ieders verschillende wortels er mogen zijn en dat ze een bijdrage mogen leveren aan het fundament van het team.
Dat juist het mee brengen van deze verschillende wortels bijdraagt aan de ontwikkeling, groei, verbinding en resultaat van het team. 

 Training TEAM ROOTS & WINGS

In 3 dagdelen gaan we op ontdekkingsreis naar jullie TEAM ROOTS & WINGS. Hierin komen vragen en onderwerpen aan bod  over wat was en wat is, met behulp van creatieve en inspirerende werkvormen die aanzetten tot gesprek: interactie, begrip, verruimend perspectief, verdieping, lol, richting en afspraken.  

Dagdeel 1 Persoonlijke Roots Waar komt ieder vandaan? Welke verhalen zijn belangrijk? Wat neem je mee, wat laat je weg als je het team instapt? Wat kan het jullie als team opleveren als jullie jezelf helemaal zouden meenemen? Als feedback met respect voor elkaars overeenkomsten én verschillen gegeven kan worden en ontvangen? Wat is hiervoor nodig?     

Dagdeel 2 Team Roots Wat is de herkomst van jullie team? Wie zijn de cultuurdragers, de verhalenvertellers? Hoe wordt het team bepaald door de geschiedenis, de herkomst van het team en organisatie? Welke patronen zijn er vanuit dat fundament gevormd en dienen het team? Van welke moet er misschien afscheid genomen worden om te kunnen bloeien en groeien?

Dagdeel 3 Wings Welke keuzes willen jullie maken vanuit die roots om met elkaar te groeien en te vliegen? Welke commitment naar elkaar als mens en collega willen jullie aangaan? Hoe gaan jullie dit vorm geven?

De reis op zoek naar deze Roots & Wings is steeds anders, maar altijd verbindend. Het vraagt vertrouwen, inzet en de wil om open te staan, andere perspectieven te willen zien en daardoor met elkaar te groeien. Met jezelf en met iedereen in je team.

Nieuwsgierig geworden wat TEAM ROOTS & WINGS sessies jouw team kunnen opleveren? 

Bel of stuur een berichtje 0654910957 of sandranauta@gmail.com

FAMILIEOPSTELLINGEN

 Data  familieopstellingsdagen –  9.30-13.00 uur  

Doorn – voorjaar 2024

zaterdag 24 januari  (VOL)

zaterdag 9 maart (VOL)

zaterdag 20 april (VOL)

zaterdag 22 juni

Een familieopstelling is een ruimtelijke voorstelling van een familiesysteem.

Voor het uitbeelden van het systeem werken we met personen (representanten) die onderdelen van het systeem representeren.  In de opstelling onderzoek je de onderlinge verhoudingen tussen deze elementen/personen die zijn opgesteld.

Als je bijvoorbeeld een familievraagstuk wilt onderzoeken zullen delen van het familiesysteem, familieleden zijn.

Hoe en wat er precies gebeurt in een familieopstelling is moeilijk uit te leggen. Het gaat vooral om de ervaring en dat wat er in het systeem gebeurt en zichtbaar wordt. Het gaat niet over je hoofd en denken en praten over, maar om doen en ervaren met het hart.

Je kunt aan de dag deelnemen als inbrenger van een vraag en als representant in de opstelling van iemand anders. De ervaring leert dat opstellingen van anderen je eveneens persoonlijke inzichten kunnen brengen.

De dag vindt plaats op locatie met verschillende vrageninbrengers en representanten. Deze dagen begeleid ik samen met een tweede systemisch begeleider, Colette Schaap.

Kosten voor een workshop:  vrageninbrenger 195 euro, representant 35 euro  (koffie/thee /versnaperingen inbegrepen)  

Wil je meer informatie over wat een opstellingdag inhoud of voor jou kan betekenen als vragensteller of representant? 

Bel of stuur een berichtje 0654910957 of sandranauta@gmail.com