Disclaimer

Disclaimer

Alles wat tijdens de verschillende trajecten (coaching, training, workshop, opstelling) ter sprake komt is vertrouwelijk.
Het desbetreffende traject zal door Sandra Nauta- van der Rijst naar beste inzicht en vermogen worden
begeleid. Zoals iedereen is ook zij feilbaar en is Sandra vanzelfsprekend
verantwoordelijk voor gemaakte fouten. Een eventuele aansprakelijkheid van
Roots development is hierbij beperkt tot maximaal de door Roots develoment gedeclareerde
vergoeding.