Algemene voorwaarde

Aanmelding en betaling voor coaching, training, teambegeleiding, workshop en opstelling

 1. Coaching wordt na afloop van de coachsessie gefactureerd en dient binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te worden voldaan op het rekeningnummer van Roots development.
 2. Trainingen, teambegeleiding, workshops en opstellingen worden voorafgaand aan de start van de desbetreffende training/workshop/teambegeleiding/opstelling gefactureerd. Betaling dient uiterlijk bij aanvang van die training of workshop op het rekeningnummer
  van Roots development te zijn bijgeschreven.

Annulering van training, teambegleiding, workshop en opstelling

 1. Een training/ workshop/ teambegeleiding/opstelling kan tot uiterlijk 4 weken voor het begin van de desbetreffende training of workshop kosteloos worden geannuleerd.
 2. Annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training/ workshop/ teambegeleiding/ opstelling dan wordt 25% van de verschuldigde som in rekening gebracht.
 3. Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training/ workshop/ teambegeleiding/ opstelling, dan wordt 50% van de verschuldigde som in rekening gebracht.
 4. Annuleer je binnen 7 dagen voor aanvang van de training/ workshop/ teambegeleiding/ opstellingdan wordt 100% van de verschuldigde som in rekening gebracht.
 5. Mocht Roots development, op basis van het aantal aanmeldingen of wegens overmacht,  besluiten de training/ workshop/ teambegeleiding/ opstelling te annuleren, dan ontvang je hiervan direct bericht. Indien je al had betaald, storten we het door jou overgemaakte bedrag terug.

Doorschuiven of verplaatsen van trainingen en/of workshops

 1. Als je je deelname aan een training/ workshop/ opstelling wilt doorschuiven, dien je de reeds verzonden factuur te hebben voldaan. Hou er rekening mee dat een eventueel prijsverschil met de nieuwe cursus moet worden bijbetaald. Bij een annulering in de toekomst gelden de voorwaarden van het moment van afzegging van de eerste opleiding/ workshop/ opstelling.
 2. In het geval je corona hebt, is het niet mogelijk om deel te nemen aan de training. In dat geval verschuift jouw deelname automatisch naar de eerstvolgende workshop zonder bijkomende kosten.

Annulering van individuele coaching

 1. Individuele coaching kan kosteloos worden afgezegd of verzet tot uiterlijk 48 uur van tevoren.
 2. Mocht je tussen de 48u en 24u van tevoren afzeggen, dan wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
 3. Mocht je binnen 24u van tevoren afzeggen, dan wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.